Green Highway laddar med 24 miljoner

Green Highway laddar med 24 miljonerGreen Highway mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim blir fyra gånger bredare. 24 miljoner kronor satsas i ett nytt projekt som kommer att ge Green Highway-regionen en tätposition i Europa när det gäller hållbara transporter.

– Det här är en stor satsning, vi går från ett 30 tal laddstationer till 120 stycken. När det här är klart kommer vår region att ha de allra bästa förutsättningarna för elbilsägare, säger projektledaren Mikael Hagman.

Privata investerare

Projektet heter Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway – en del av framtidens smarta elnät och hållbara transporter. Energimyndigheten är med och finansierar 7,4 miljoner. Jämtkraft, Sundsvall Elnät och Mittuniversitetet står för resterande del. Totalt 11 snabbladdare och 82 smartladdningsstationer ska installeras i Västernorrland och Jämtlands län fram till den 15 maj 2015.

Intresset för elbilar ökar och nu vill privata aktörer kliva in och delta i den infrastruktur som byggs upp.

– Allt fler företagare förstår värdet av att själv äga en laddstolpe och delta i transportomställningen. Vi öppnar därför upp projektet för alla som är engagerade i framtidsfrågor och vill vara med och investera i en laddstation, säger Mikael Hagman.

Den 3 december bjuds alla som är intresserade av att veta mer om elbilar till Trångsviken i Jämtland för en heldag med olika föredrag om framtidens transporter. Se program nedan. Media är välkomna.

Nationell Forskning

Regeringen har satt upp målet att det ska finnas 150 000 elbilar i Sverige år 2020. Projektet är en del av att nå fram till det målet.

– Eftersom antalet laddinfrastrukturprojekt i Sverige är begränsat, finns det tunga nationella förväntningar på vår satsning. Resultaten av studien ska inte bara gynna vår region utan förenkla för hela nationen, säger Göran Hamlund utvecklingsstrateg vid Sundsvall Elnät.

Projektet är i grunden ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Det forskarteam från Mittuniversitetet som är kopplat till arbetet kommer att undersöka samhällets och de enskilda bilisternas inställning till den infrastruktur för elfordon som nu byggs ut.

– Hur är inställningen till en ”grön korridor” mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall? Hur påverkas områden som ligger utanför korridoren? Vilka är de potentiella sociala, ekologiska och ekonomiska effekterna, är frågor som vi vill att studien ska svara på, säger Kristina Zampoukos, fil dr i kulturgeografi vid Mittuniversitetet, projektledare för forskningsdelen.

– Med ett väl utbyggt elnät och en genomtänkt laddinfrastruktur har den här regionen stora möjligheter att hjälpa till i  forskningen runt framtidens transportlösningar, säger  Linda Rinaldo på Energimyndigheten.

För mer information:

Mikael Hagman, projektledare Laddinfrastruktur Jämtkraft, 063-14 90 89

Göran Hamlund, utvecklingsstrateg Sundsvall Elnät, 070-399 52 13

Kristina Zampoukos, Fil. Dr. Kulturgeografi, Mittuniversitetet, 070-550 92 27

Stina Jonsson, kommunikatör, Energimyndigheten, 016-544 24 04

 

Välkommen till en dag om elbilar och möjligheter i vår region

När: 3/12 2013, 9.30-16.00 | Plats: Trångsviken bygdegård | OSA, mikael.hagman@jamtkraft.se.

09.30 Kaffe och te med smörgås.

10.00 Välkommen till det nationella laddinfrastrukturprojektet

10.10 Nationell satsning på omställning till elbilar och laddhyrbrider Linda Rinaldo, Energimyndigheten.

10.30 e-mobility sett ur två perspektiv, Volvo och Sverige Johan Konnberg, Volvocars och Roadmap Sweden.

11.15 Snabbladdning och smartladdning, elbilar och laddhybrider Mikael Hagman och Daniel Köbi, Jämtkraft.

12.00 Lunch

13.00 Invigning av Trångsvikens snabbladdstation Energimyndigheten och Krokoms kommun.

13.30 Sunt förnuft, det handlar om val! Björn Wahlberg, kreativ ledare, Grizzly.

14.00 Laddinfrastrukturprojektet, vad handlar det om? Mikael Hagman, projektledare, Jämtkraft.

14.30 Möjligheter och utmaningar kring användning av elbilar Kristina Zampoukos, fil dr i kulturgeografi, Mittuniversitetet.

15.00 Kaffe och te med kaka

15.30 Sundsvall blir en Europeisk förebild Göran Hamlund, utvecklingstrateg, Sundsvall Elnät.

16.00 Tack för att ni kom. Nu startar vi projektet tillsammans!