Green Highway åpner snabbladdstation for elfordon i Meråker

Mandag 10. desember kl. 10:12 åpner Green Highway sin andre, egne hurtigladestasjon for elbil – der du kan lade bilen din på 30 minutter. Stasjonen ligger noen få hundre meter fra E14/Green Highway i Meråker sentrum.

Green Highway står sentralt i arbeidet med etablering av hurtigladere mellom Trondheim og Sundsvall. Innen utløpet av 2014 vil hele vegstrekket dekkes av hurtigladestasjoner med mindre enn 10 mil mellom hver stasjon.

Green Highway jobber for en fossilfri transportkorridor på tvers av Midt-Skandinavia. Elfordon på fornybar norsk og svensk vann- og vindkraft er viktig for å nå vårt mål, men også viktig for miljøet; både med tanke på reduserte klimagassutslipp, og bedre lokalmiljø gjennom lavere avgassutslipp og trafikkstøy (buller).

For å få flere elfordon på veien trengs infrastruktur for lading. Her går Green Highway foran ved å bidra til og fasilitere utbygging av denne nye infrastrukturen.

Hurtigladeren i Meråker blir den 5. stasjonen langs/nært Green Highway, der Green Highway-prosjektet  har stått sentralt i etablering av alle. Det foreligger nå konkrete planer for etablering av ytterligere 10 hurtigladestasjoner Storlien – Sundsvall, i tillegg til en stasjon i Strömsund.

Det er også nylig åpnet en hurtigladestasjon ved E45 i Åsarne i Jämtland, 60 km sørvest for E14/Brunflo og Green Highway.

Bak etableringen i Meråker står en rekke engasjerte aktører og foretak som har bidratt med finansiering, tilrettelegging, grunn og kompetanse: EV Power (skal eie og drive stasjonen), Nord-Trøndelag Energiverk – NTE, Trondos (COOP), Nord-Trøndelag fylkeskommune, og Meråker kommune.

Transnova, som gjennom finansielle og andre virkemidler løser ut gode klimatiltak i transportsektoren i Norge, har bidratt med viktig tilleggsfinansiering/statstilskudd.