Author Archives: bjornove

Green Highway lanserer oppdatert gasfordonsguide

Green Highway har nå tatt fram en ny gasfordonsguide. Guiden gir en oppdatert, detaljert oversikt over lette og tunge gasfordon tilgjengelig i det globale markedet pr. mai 2017. Guiden er utarbeidet av Mattias Goldmann på oppdrag fra prosjektet Smart Green Region Mid-Scandinavia, som gjennom sine eierkommuner Sundsvall, Østersund og Trondheim (SØT) eier og forvalter varemerket Green […]

Read more

Kick-off og frokostmøte om flytende biogass til transportsektoren Oslo 9. mai 2017

Smart Green Region Mid-Scandinavia lanserer #deførste100 / #domförsta100 – målet om de første 100 tunge fordon på flytende biogass (LBG) på norske og svenske väger. Lansering skjer under et stort frokostmøte i Oslo 9. maj, der vi samler transportbransjen, politikere, offentlige virksomheter, konsulter og andre sentrale aktører.   Smart Green Region-prosjektet har klare og ambisiøse […]

Read more

Utlånsprosjekt for elbil til virksomheter i Trondheim ferdigstilt

Green Highway gjennomførte i perioden mai-oktober 2014 et prosjekt der 24 virksomheter fra 8 ulike bransjer fikk prøve ut en elbil gratis i 14 dager. I prosjektet inngikk Nissan Leaf og varebilene Peugot Partner og Renault Kangoo. Hensikten med prosjektet var å undersøke potensial og barrierer knyttet til elbilbruk i foretak, og stimulere elfordonsanskaffelser gjennom […]

Read more