Om oss

Green Highway – En fossilbränslefri transportkorridor

Green Highway ska vara en korridor mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim (SÖT) där både människor och gods transporteras på väg, till sjöss eller med tåg utan fossila bränslen. Korridoren Green Highway ska vara en utvecklingsmotor för att skapa:

  • affärsmöjligheter
  • hållbar tillväxt
  • minskad miljöpåverkan
  • attraktiv miljö för turister och boende.

SÖT-samarbetet

Den 450 kilometer långa rutten Green Highway är ett resultat av engagemang, kunskaper och erfarenheter från tre kommuner i två länder. Det är en viktig del av ett unikt gränsöverskridande samarbete mellan SÖT-kommunerna samt ett känt och eftertraktat varumärke.

Teststäcka för eltrafik

Den norska och svenska regeringen har dessutom utnämnt Green Highway som ett prioriterat område för eltrafik. Detta beror på att längs den fysiska vägen mellan Sundsvall och Trondheim i öst-västlig riktning finns en mångfald av olika initiativ kopplade till fossilbränslefria transporter.

Förnyelsebara energikällor

I Green Highway-området finns en riklig tillgång på förnyelsebara energikällor som biomassa från skog och elektricitet från vind och vatten. Det finns därför goda förutsättningar för att skapa ett hållbart transportsystem genom Mittskandinavien och utveckla Green Highway som ett stråk fri från fossila bränslen.