Green Flyway

Konferens om gröna flygdrivmedel och omställning till fossilfritt flyg

18 – 19 oktober 2017

HuBiobränsle flygr hållbart kan flyget bli? Transportsektorn genomgår en omställning från fossilberoende till fossilfri och el och biobränslen blir allt vanligare som drivmedel för våra vägtransporter. Men vad händer egentligen med flygtrafiken? Hur kan ditt företag eller din organisation flyga mer hållbart?

Ta del av dagsläge och goda exempel när det gäller produktion och användning av förnybara flygbränslen samt planer, strategier och verktyg inom politik, näringsliv och upphandling!

Dokumentation från dagen

Program

Sammanställning av workshop

Presentationer och videoklipp

Dag 1

Dag 2

 

Loggor Green Flyway