Invigning av elbusslinjen i Östersund
Välkommen på invigning och seminarium om framtidens transporter 15-16 mars!
Gasfordonsguiden Bussar och Lastfordon
Läs den nya gasfordonsguiden för bussar och lastfordon!

Green Highway
En fossilbränslefri transportkorridor fra kyst till kust

Green Highway är ett samarbete mellan de tre kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim tillsammans med partners och medaktörer. Samarbetet sträcker sig hela 46 mil från Bottenhavet till Norska havet, genom tre regioner och två länder.

I området finns en riklig tillgång på förnyelsebara energikällor som vind, vatten och skog och annen biomassa. Det finns därför goda förutsättningar för att skapa ett hållbart transportsystem i Mittskandinavien.Läs mer statistik!