• Ladda kortet först - sedan elbilen Ladda kortet först - sedan elbilen Elbilsförare i Green Highway-regionen kommer från och med 18 januari 2016 att behöva ett laddkort för att betala för laddningen.
  • Informationsdag om biogas och tunga fordon Informationsdag om biogas och tunga fordon Företag och politiker bjuds in till informationsdag om biogas och tunga fordon den 4 februari 2016.

     

 

 Green Highway – En fossilbränslefri transportkorridor fra kyst til kust

Green Highway ska vara en korridor där människor reser och gods transporteras utan fossila bränslen. Det kan bidra till att skapa affärsmöjligheter, hållbar tillväxt, minskad miljöpåverkan och attraktiv miljö för turister, boende – og næringsliv.

Green Highway är ett samarbete mellan de tre kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim tillsammans med partners och medaktörer. Samarbetet sträcker sig hela 46 mil från Bottenhavet till Norska havet, genom tre regioner och två länder. I området finns en riklig tillgång på förnyelsebara energikällor som vind, vatten och skog och annen biomassa. Det finns därför goda förutsättningar för att skapa ett hållbart transportsystem i Mittskandinavien.

 

Övergripande målsättning

I et grenseoverskridende samarbeid styrke regionens attraktivitet og konkurransekraft gjennom å støtte små og mellomstore bedrifters utvikling i de markeder de konkurrerer i, og gjennom å koble sammen relevante regionale, nasjonale og internasjonale aktører.

 

Green Highways koncept

Projektet arbetar med:

  • Miljövänlig utveckling, innovation och næring i en grön korridor från kust till kust
  • Omfattande utveckling och införande av hållbara transportsystem och –lösningar som baseras på förnybar energi
  • Styrke konkurransekraften til små og mellomstor bedifter (bolag) – SMB – ved å fremme entreprenørskap, utvikle forretningsmodeller og bidra til at SMB’er i regionen samarbeider og at det skapes nye innovative mijøer over grensen
  • Posisjonere regionen og våre aktører på nasjonale og internasjonale markeder for ytterligere vekst og utvikling
  • Att ge områdets stora naturtillgångar och attraktioner en användarvänlig och hållbar utformning som också stimulerar till internationell turism och oppmerksomhet
  • Teknisk utveckling i regionen inom transportsystem och energiproduktion
  • Att genomföra ändringar som andra bara talar om, det sker genom SÖT-samarbetet, politiskt engagemang, omfattande samarbete mellan offentliga och privata verksamheter, och praktisk handlingskraft

 

Möt framtiden redan idag, delta i en spännande resa och utveckla Green Highway!

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att bidra till en fossilfri framtid.

 

Prosjekteiere Green Region

 

 

Partners:
Medaktörer: