Green Highway lanserer oppdatert gasfordonsguide

Gasfordonsguide 2017Green Highway har nå tatt fram en ny gasfordonsguide. Guiden gir en oppdatert, detaljert oversikt over lette og tunge gasfordon tilgjengelig i det globale markedet pr. mai 2017. Guiden er utarbeidet av Mattias Goldmann på oppdrag fra prosjektet Smart Green Region Mid-Scandinavia, som gjennom sine eierkommuner Sundsvall, Østersund og Trondheim (SØT) eier og forvalter varemerket Green Highway og de satsingene som gjøres i regionen for omstilling til en grønn transportsektor.

Presentasjon av saklig, markedsnøytral og mest mulig fullstendig informasjon om tilgangen på gasfordon er en viktig del av Green Highway sitt arbeid. Vår biogasguide viser tilgjengelige merker og modeller i markedet, priser, tekniske spesifikasjoner og rekkevidde ved gassdrift, informasjon om sikkerhet, og annen viktig informasjon og fakta.

Guiden skal fungere som et oppslagsverk for kommuner og andre offentlige virksomheter, private virksomheter, og privatpersoner som vurderer å anskaffe gasfordon, og aktører og personer som bare ønsker å oppdatere seg på markedet for gasfordon.

Guiden kan lastes ned her, eller fra forsiden på www.greenhighway.nu: Gasfordonsguiden 2017