Kick-off og frokostmøte om flytende biogass til transportsektoren Oslo 9. mai 2017

BioKraftSkogn

opzionebinaria demo per le opzioni binarie online Smart Green Region Mid-Scandinavia lanserer #deførste100 / #domförsta100 – målet om de første 100 tunge fordon på flytende biogass (LBG) på norske og svenske väger. Lansering skjer under et stort frokostmøte i Oslo 9. maj, der vi samler transportbransjen, politikere, offentlige virksomheter, konsulter og andre sentrale aktører.

10 tipps binäre optionen  

buy Viagra 25 mg in Daly City California Smart Green Region-prosjektet har klare og ambisiøse resultatmål om å bidra sterkt til omstilling av transportbransjen til fornybare drivmedel. Biogas er en viktig brikke i dette, og for de tyngste fordonene og de store godsstrømmene er det flytende biogas (LBG) som gjelder.

www opteck com For å få dette til trenger vi å bygge nye allianser og nettverk, og styrke eksisterende; og vi behøver å jobbe sammen med alle ledd i verdikjeden biogas. Smart Green Region tar nå dette ansvaret; for at vi skal lykkes med biogas i vår region må biogas ”hende” også i andre deler av Skandinavien.

piattaforme di trading binario Tirsdag 9. mai arrangerer vi sammen med våre partners Biokraft AS og AGA AS et stort kick-off og frokostmøte på Kulturhuset i Oslo for å lansere #deførste100, som et nettverkstreff for stake-holders innom biogas, og for å berette om behovene for ny tankeinfrastruktur for LBG, og hvilke fordon som fins og som kommer i marknaden.

demo trading operazioni binarie Eventet er åpent (og gratis) for alle aktører med interesse for biogas og fossilfrie transporter. Eventet inneholder også visning av noen av Iveco og Scania sine gasfordon.

binary option robot software Program for eventet og mer informasjon finner du her: DeFørste100-Tungtransport på biogass-Oslo_9 mai 2017 (2).

Sildenafil Citrate på nätet flashback  

come leggere i grafici delle opzioni binarie Om våre partners:

binaire opties succesverhalen Biokraft AS bygger verdens største produksjonsanlegg for LBG på Skogn i Nord-Trøndelag; produksjonen starter i 2018. Anlegget vil i full produksjon produsere 12.5 millioner Nm³ LBG per år, motsvarande 25 millioner L diesel. Planene er klare for byggetrinn 2 og en dobling av produksjonsvolumet. Biokraft sitt anlegg og volumene biogas ut i markedet vil bli en gamechanger i det grønne skiftet i transportsektoren.

binary options trading legal in canada AGA AS og AGA AB som er del av Linde Group er en av verdens største aktører innenfor gass og gassteknologi, og er en driver for å etablere, eie og drifte biogas tankstationer. AGA AS har inngått kontrakt på all biogassen fra Skogn-anlegget i 10 år – totalt 125 millioner Nm³ LBG, og blir en betydelig og svært sentral biogassleverandør og aktør innom overgang til en fossilfri og nullutslipp transportsektor i årene som kommer.