Kick-off og frokostmøte om flytende biogass til transportsektoren Oslo 9. mai 2017

BioKraftSkogn

piattaforma trading gratis italiano belajar forex dengan metode simpro Smart Green Region Mid-Scandinavia lanserer #deførste100 / #domförsta100 – målet om de første 100 tunge fordon på flytende biogass (LBG) på norske og svenske väger. Lansering skjer under et stort frokostmøte i Oslo 9. maj, der vi samler transportbransjen, politikere, offentlige virksomheter, konsulter og andre sentrale aktører.

كسب المال من الكتابة بالمنزل  

är det lagligt att köpa Viagra på nätet Smart Green Region-prosjektet har klare og ambisiøse resultatmål om å bidra sterkt til omstilling av transportbransjen til fornybare drivmedel. Biogas er en viktig brikke i dette, og for de tyngste fordonene og de store godsstrømmene er det flytende biogas (LBG) som gjelder.

Tastylia online without prescription For å få dette til trenger vi å bygge nye allianser og nettverk, og styrke eksisterende; og vi behøver å jobbe sammen med alle ledd i verdikjeden biogas. Smart Green Region tar nå dette ansvaret; for at vi skal lykkes med biogas i vår region må biogas ”hende” også i andre deler av Skandinavien.

in forex market if 63 people buy usd is it negative or positive Tirsdag 9. mai arrangerer vi sammen med våre partners Biokraft AS og AGA AS et stort kick-off og frokostmøte på Kulturhuset i Oslo for å lansere #deførste100, som et nettverkstreff for stake-holders innom biogas, og for å berette om behovene for ny tankeinfrastruktur for LBG, og hvilke fordon som fins og som kommer i marknaden.

Quality Tastylia Drugs At Low Price No Prescription Needed Eventet er åpent (og gratis) for alle aktører med interesse for biogas og fossilfrie transporter. Eventet inneholder også visning av noen av Iveco og Scania sine gasfordon.

azioni binarie con bonus Program for eventet og mer informasjon finner du her: DeFørste100-Tungtransport på biogass-Oslo_9 mai 2017 (2).

bdswiss bokay  

Orlistat 120 mg available canada Om våre partners:

sildenafil billig bestellen Biokraft AS bygger verdens største produksjonsanlegg for LBG på Skogn i Nord-Trøndelag; produksjonen starter i 2018. Anlegget vil i full produksjon produsere 12.5 millioner Nm³ LBG per år, motsvarande 25 millioner L diesel. Planene er klare for byggetrinn 2 og en dobling av produksjonsvolumet. Biokraft sitt anlegg og volumene biogas ut i markedet vil bli en gamechanger i det grønne skiftet i transportsektoren.

fx trader AGA AS og AGA AB som er del av Linde Group er en av verdens største aktører innenfor gass og gassteknologi, og er en driver for å etablere, eie og drifte biogas tankstationer. AGA AS har inngått kontrakt på all biogassen fra Skogn-anlegget i 10 år – totalt 125 millioner Nm³ LBG, og blir en betydelig og svært sentral biogassleverandør og aktør innom overgang til en fossilfri og nullutslipp transportsektor i årene som kommer.