Infodag om biogas och tunga fordon

Biokraft SkognDet händer mycket på biogasfronten just nu

Det kommer många nya gasfordon och det kommer också att produceras biogas. I Skogn, 7 mil från Trondheim, byggs just nu norra Europas största produktionsanläggning för flytande biogas av Biokraft AS. Biogasen, som minskar klimatpåverkan med 95%, kommer att produceras i början på 2017 och tack vare att den är flytande går den att transportera långa sträckor. AGA AS har köpt all gas i ett 10-års avtal.

Biogas kan bidra till omställning i Green Highway-regionen

Biogasen kan komma att bidra till nästa stora steg i omställningen av transportsektorn till fossilfri. SÖT-kommunerna driver nu Green Highway vidare tillsammans med 25 aktörer genom ett Interreg-projekt som bland annat har som målsättning att det i vår region ska rulla tunga transporter som drivs med LBG eller komprimerad gas. Detta kräver en samordnad kraftsamling från kommuner, fordonstillverkare, gasproducenter, distributörer, drivmedelsbolag och transportföretag.

Företag och politiker bjuds in till informationsdag

Är du intresserad av att veta mer? Företag, politiker och tjänstemän bjuds in till att delta på en informationsdag.

Tid och plats

4 februari 2016, kl 08.30-14.00

Rådhussalen, Rådhusgatan 21, Östersund

Program

Inbjudan informationsdag biogas och tunga fordon 2016-02-04

Målgrupp

Företag och organisationer samt politiker och tjänstemän i Green Highway-regionen.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 1 februari 2016. Seminariet är kostnadsfritt, lunch och fika ingår.