Utlånsprosjekt for elbil til virksomheter i Trondheim ferdigstilt

Utlån ELbil-RenaultKangoo-IGreen Highway gjennomførte i perioden mai-oktober 2014 et prosjekt der 24 virksomheter fra 8 ulike bransjer fikk prøve ut en elbil gratis i 14 dager. I prosjektet inngikk Nissan Leaf og varebilene Peugot Partner og Renault Kangoo.

Hensikten med prosjektet var å undersøke potensial og barrierer knyttet til elbilbruk i foretak, og stimulere elfordonsanskaffelser gjennom en låneperiode.

Mange foretak har mye nødvendig transport med bil. Samtidig er foretak mer forsiktige og skeptiske til å ta i bruk miljøvennlige kjøretøyløsninger. I Trondheim er f eks kun 16 % av registrerte elfordon registrert på virksomheter, en prosentandel som har sunket fra ca 25 % i 2013. Det er pr 31 januar 2015 kun registrert 73 elektriske varebiler i Trondheim, av totalt 2.234 registrerte laddbare fordon.

I Trondheim kjører det anslagsvis 3.000 varebiler, hovedsakelig på diesel, hver dag. Disse kjøretøyene kjører totalt ca 50 millioner km/år. En betydelig overgang til miljøvennlige fordon vil ha stor betydning for stadsmiljøet, og utgjøre viktige bidrag i vår måloppnåelse hva gjelder utslipp av klimagasser og helseskadelige avgasser.

Låntakerne måtte i etterkant av låneperioden svare på en omfattende spørreundersøkelse (drøyt 50 spørsmål), som har gitt oss mye ny og nyttig kunnskap om hvordan virksomheter opplever og ser på elbil som tjenestebil, og hva som skal til for å få flere virksomheter til å skifte fra bensin/diesel til EL.

Sluttrapport fullversjon kan lastes ned HER

Kortversjon av sluttrapporten kan lastes ned HER