Green Highway starter opp prosjekt med gratis utlån av elbiler til foretaksflåter i Trondheim

Utlån Elbil

 

 

 

 

Østersund har allerede stor suksess med deres gratis låneordning for elbiler til virksomheter. Nå setter også Trondheim i gang, etter mal fra Østersund. I perioden mai – oktober kan foretak i Trondheimsregionen låne en elbil gratis i to uker – Green Highway tar leiekostnaden.

Det er først og fremst privatmarkedet som har ”tatt av” når det gjelder elbil i Norge; flåtemarkedet har ikke opplevd noe i nærheten av den samme veksten i antall elbiler. En viktig årsak til dette er at det er først i senere tid det har kommet elektriske varebiler på markedet som kan konkurrere med diesel-/bensinvariantene, både når det gjelder ytelse og pris.

På drøyt et år har andel elbiler i virksomheter i Trondheim sunket fra 24 til 18%; mange av disse bilene er mer rullende reklameplakater enn biler som virkelig kjører mye i og rundt sentrum. Antall elbiler i foretaksflåter øker noe; det er bare at antall privateide elbiler øker så enormt, at andelen i virksomheter synker såpass som den gjør.

Vi har anslagsvis 3000 lette varebiler i Trondheim, og mange av disse kjører mye i sentrumsområdene. Ett tiltak for å bedre både bymiljø, trivsel, bylufta og redusere trafikkstøy, er dersom vi får langt flere foretaksbiler over på EL.

Det er – forståelig nok – mye usikkerhet og fordommer knyttet til elbiler i virksomheter. Saklig og god informasjon og egne erfaringer er viktige barrierenedbyggere i så måte. Erfaring viser også at det beste innsalget for elbil, er faktisk å prøve ut – kjøre – elbil.

Green Highway har så langt hatt stor suksess med sin gratis låneordning for elbiler til foretak i Østersund. Interessen for å låne har vært stor, og tilbakemeldingene fra brukerne har vært svært positive.

Nå kopierer vi prosjektet i Trondheim, med gratis utlån i perioden mai til og med oktober. Følgende biler tilbys: Peugot Partner Electric, Renault Kangoo Z.E., og Nissan Leaf. Hver virksomhet får låne en bil i to uker.

Alle som deltar må gjennom en evaluering/spørreundersøkelse i etterkant, og vi vil også gjennomføre målinger på en referansebil som går på diesel/bensin hos hvert foretak som låner elbil. Alt dette gjøres for at vi skal skaffe oss bedre kunnskap om hvordan elbil fungerer i ulike typer virksomheter og for ulike kjørebehov.

Det overordnede resultatmålet for Green Highway med prosjektet er likevel antall elbiler som anskaffes som resultat av at virksomheten har fått gode erfaringer gjennom låneprosjektet.

Det blir kickoff og info.møte med alle interesserte fredag 25. april kl. 12-14; i Storsalen, Rådhuset i Trondheim.

Mer informasjon om prosjektet og påmelding:

Bjørn Ove Berthelsen / bjorn-ove.berthelsen@trondheim.kommune.no

Mobil: 91 76 02 02