Taxipilot med Nissan Leaf i Trøndelag

Eltaxi.webbEltaxi Trøndelag – et pilotprosjekt med 6 Nissan Leaf og hurtiglading i regi av Green Highway – er nå ferdigstilt. Forsøksperioden som har løpt siden januar 2012 har gitt kunnskap og erfaringer med elbil og elbil som taxi som få, om enn noen, har frambrakt tidligere.

6 Nissan Leaf hos Trøndertaxi i Trondheim (5 biler) og Stjørdal Taxi (1 bil) har nå kjørt flere hundre tusen km i ordinær taxidrift, men på såkalte reserveløyver. Testperioden startet med 3 hurtigladestasjoner; 2 i Trondheim og 1 på Værnes lufthavn, Stjørdal. Siden har det tilkommet nye hurtigladestasjoner også tilgjengelig for eltaxi i Trondheim (1), på Gråmyra Levanger, Nord-Trøndelag (1), og i Meråker (1). Det er i prosjektet gjennomført omfattende undersøkelser og analyser med hensyn på:

  • Er det økonomisk mulig å drive taxi med elbil
  • Hva med driftskostnadene
  • Hvor miljøvennlig er egentlig en ELtaxi vs en standard dieseltaxi
  • Hva med ladetider og energibruk
  • Fungerer bilen praktisk for taxisjåførene
  • Hva synes kundene om Nissan Leaf som taxi

Prosjektet har vært ledet og drevet av Green Highway, og gjennomført i samarbeid med Trøndertaxi, Stjørdal Taxi, EV Power, Nord-Trøndelag E-verk, Avinor Værnes og SINTEF Transportforskning.

Det er i dag ikke økonomisk bærekraftig med taxidrift basert på Nissan Leaf. Faste kostnader må ned 2-3.000 kr/måned og inntjeningen må opp med 10-14.000 kr/måned for å få til lønnsomhet. På tross av dette, vil flere hurtigladere strategisk plassert, og lavere ladekostnader trekke oss i retning av lønnsomhet.

Prosjektet har også gitt gode erfaringstall på at en ved overgang fra diesel til EL reduserer service- og vedlikeholdskostnader med inntil 2/3.

En Nissan Leaf kjørt som taxi er 4,5x mer energieffektiv enn en 2,0L EURO IV taxi.

Elbil som taxi er et bra klimatiltak, men det må et stort volum eltaxier på veien for å oppnå merkbare utslippskutt. Den største miljømessige gevinsten med å kjøre taxi på EL, og da spesielt i byområder, er at elbilen ikke slipper ut helseskadelige avgasser; spesielt er gevinsten i form av reduserte NOx-utslipp betydelig. I tillegg kan en oppnå betydelige miljø- og trivselsgevinster gjennom redusert trafikkstøy (buller).

Sluttrapporten fra Eltaxiprosjektet kan lastes ned HER: Eltaxiprosjekt-Sluttrapport_Des-13

Taxirapport-forside