Brukerseminar biogass som drivstoff i Trondheim

Biogasseminar Trondheim 5_13051515. mai arrangerte Green Highway i samarbeid med VRI Trøndelag, Biokraft AS og Rambøll Energi seminar om biogass i transportsektoren; muligheter, merverdier og barrierer. Seminaret trakk mer enn 90 deltakere fra transportbransje, motorleverandører, forvaltning, forskning og politikk. Her finner du alle foredrag fra seminaret.

Innen utgangen av 2014 forventer vi relativt storskala produksjon av drivstoffkvalitet biogass basert på bl. a. selvdød laks fra oppdrettsindustrien. Produksjonsanlegget blir lokalisert til Skogn (Levanger) i Nord-Trøndelag, og det forventes en årlig produksjon på ca. 12 millioner Nm3.

Dersom alle 225 bybusser som i dag kjører naturgass i Trondheim går over til biogass, vil de bruke ca. 6 millioner Nm3 pr. år. Det blir m.a.o. et ”overskudd” på 6 millioner Nm3, som det er svært viktig å anvende i regionen; sett i et miljø-, men også næringsutviklingsmessig perspektiv.

Green Highway vil arbeide hardt for at viktige krefter forenes for å få dette til. Det går på informasjon, kompetanseheving, nettverksbygging og kobling av sentrale aktører, bidra til en kommersiell fylleinfrastruktur for biogass, og bidrag til å få i gang bruken av biogass.

Seminaret 15. mai var viktig for å fortelle sentrale aktører at biogassen kommer, at det fins gasskjøretøy – både tunge og lette, og etablere gode nettverksarenaer.

Foredragene fra seminaret kan lastes ned her, som pdf.

Biogasseminar Trondheim 1_130515Biogasseminar Trondheim 2_130515