Jämtkraft laddar elbilar med solkraft

Dsolkraftsanlaggningen 21 mars invigde Jämtkraft sin nya solkraftsanläggning som finns på taket till huvudkontoret i Östersund. Anläggningen ska visa att det är möjligt att producera solkraft i norra Sverige, samt ge kunskap om solkraft och mikroproduktionens påverkan på elnätet.

– All förnybar elproduktion är viktig för energiomställningen, det gäller även mikroproduktion i form av solkraft. Solkraft bidrar till att andelen förnybar el i energisystemet ökar. Vi välkomnar att våra kunder vill effektivisera sin energianvändning genom egen mikroproduktion, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Solkraftsanläggningen är ett resultat av ett forskningssamarbete med Northern Research Institute, ett nationellt forskningsinstitut i Narvik. Anläggningen är byggd av Jämtkraft Elnät i samarbete med Naturskyddsföreningens Bra Miljövalsfond.

– Solkraftsanläggningen är dimensionerad för att ladda våra elbilar. Med den förnybara el som produceras kan man köra elbilarna 10 000 mil per år, vilket motsvarar ungefär två och ett halvt varv runt jordklotet, säger Daniel Köbi, projektledare för solkraftsanläggningen.

Solkraftsanläggningen är drygt 130 kvadratmeter stor, med en toppeffekt på 20 kW vilket kommer generera drygt 20 000 kWh per år.

Läs mer om solkraft och att skapa egen elJämtkrafts hemsida.