Vellykket næringslivsfrokost om eltaxi og elfordon i foretak i Trondheim

Næringslivsfrokost-Trøndertaxi_13021414. februar gjennomførte Green Highway og Næringsforeningen i Trondheimsregionen seminar om mulighetene for elfordon i foretak.

65 deltakere fra foretak med firmabil, bilbransje og offentlig forvaltning deltok, i et for Green Highway svært vellykket arrangement.

Skal vi virkelig få til den omstillingen av transportsektoren vi ønsker og jobber for – mot mer fossilfritt og fornybart, må vi ut til foretakene, til firmabileierne, og til befolkningen. Vi må kommunisere de gode løsningene og bidra til å bygge ned barrierene.

Her innehar Green Highway en viktig rolle. Teknologien og mulighetene er her, jobben er å formidle de gode historiene, mulighetene, og jobbe sammen med aktørene.

Green Highway har siden ZeroRally 2012 hatt et godt samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen, som representerer et stort antall medlemmer av foretak og firmabileiere i regionen. Da Green Highway skulle presentere vårt eltaxiprosjekt og resultat derfra, var derfor felles arrangement med fokus på elbil som firmabil sammen med Næringsforeningen naturlig.

Stort engasjement, bred deltakelse, og en rekke gode presentasjoner med resultat fra Eltaxi Trøndelag, kostnadskalkyler for Peugot Partner Electric, tjener foretakets omdømme på å satse på elbil med mere.

De fleste presentasjonene fra seminaret finner dere HER.

Green Highway sin presentasjon fins HER.

Trøndertaxi, som har 5 Nissan Leaf tror vi kan få en kraftig økning i antall eltaxier innen kort tid. Les artikkel og intervju i Adresseavisen.

Næringslisfrokost-Tesla_130214 Næringslivsfrokost_130214