Green Highway sin eltaxisatsing i Trøndelag presenteres i Trondheim 14. februar

Eltaxi.webbGreen Highway sitt eltaxiprosjekt nærmer seg slutten. Dette markeres med halvdags seminar i Trondheim 14. februar i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheim.

Green Highway har i to år ledet en stor eltaxisatsing i Trøndelag, med 6 Nissan Leaf som kjører fly- og lokaltaxi. Prosjektet er et samarbeid med Trøndertaxi, Stjørdal Taxi, EV Power, Nord-Trøndelag E-verk, SINTEF Transportforskning og Avinor Værnes. Prosjektet har fått betydelig finansiering fra Transnova.

Vi er nå helt i sluttfasen av prosjektet, og skal markere avslutning av den offisielle delen av prosjektet med et halvdags seminar i Trondheim 14. februar.

Seminaret vil selvfølgelig belyse erfaringer og kundetilbakemeldinger fra drift med eltaxi; erfaringer Green Highway-prosjektet kan ta med for å promotere og initiere eltaxi-satsinger andre steder langs Green Highway.

Det mest spennende i prosjektet, er forskningsresultatene vi har fått fram sammen med SINTEF i Trondheim. Gjennom et samarbeid med Nissan Japan har vi fått tilgang til interne loggedata i Nissan-bilene. Dette sammen med SINTEFs kompetanse, gjør at vi får fram forskningsresultat som vil gi internasjonal gjenklang.

Forskningsdelen av prosjektet har fokusert på energiforbruk med intensiv kjøring på el., og hvor miljøvennlig en eltaxi er sammenliknet med tilsvarende bensin- og dieseltaxi.

Seminaret vil i tillegg inneholde en rekke andre faglig sterke presentasjoner på elbil.

Lenke til program og påmelding (tid og sted for seminaret vil legges ut på web så fort det foreligger).