Östersund är bästa elbilskommun

Elbilnyhet2En ny rapport visar att Östersunds kommun ligger i framkant när det gäller elbilstrafiken. Jämfört med andra kommuner finns det många elbilar här och också bra möjligheter att ladda dem.

– Jag är stolt över att vi blir den bästa elbilskommunen då vi har jobbat målmedvetet med detta en längre tid, säger AnnSofie Andersson, kommunalråd (S) och fortsätter:

– Utmärkelsen har vi kunnat få tack vare att vårt energiföretag Jämtkraft medverkat i elbilssatsningen. De har byggt norra Europas första snabbladdstation samt flera publika laddstolpar vilket är en förutsättning för att folk ska våga köpa en elbil.

Östersund på förstaplatsen

Granskningen är gjord Easycharge, ett konsultföretag inom E-mobility, det vill säga elbilar och laddinfrastruktur. Företaget har bland annat tittat på tre nycketal: Antalet elbilar per invånare, antalet elbilar per personbil och antalet laddplatser per elbil.

För att få fram de bästa elbilskommunerna har medelvärdet av de tre kvottalens placeringar räknats ut, där lägst resultat ger högst placering. Östersund kniper förstaplatsen som Sveriges bästa elbilskommun följt av Tranås, Lund, Åre och Strömstads kommun.

– Tanken med granskningen är att försöka att avgöra hur kommunernas elbilspolitik fungerar och om det går att mäta vilka kommuner som ligger längst fram inom detta område, säger Andy Rietschel, vd för Easycharge.

”Glädjande att det börjar rulla många elbilar på gatorna”

– För oss som har högt satta miljömål är det är viktigt med uppföljning som visar hur läget ser ut på eltrafikområdet säger Anne Sörensson, projektledare för Green Highway – demonstration av elbilar i vinterklimat, Östersunds kommun.

–Kommunen har som har mål att bli fossilbränslefri och energieffektiv och det är glädjande att det börjar rulla många elbilar på gatorna, säger hon.

Läs mer om nyheten i orginalartikeln på Östersunds kommuns hemsida: ”Östersund är Sveriges bästa elbilskommun 2012/2013”

Se artikel om rapporten i ÖP: ”Östersund bäst för elbilar”

Läs hela rapporten av Easycharge: ”Ebilar & laddinfrastruktur i Sveriges kommuner”