Fortsatt utveckling av Green Highway

F846C53A-3B9ACA00-1-imageDen 8-9 januari samlades SÖT-samarbetets ledningsgrupp för möte i Trondheim. Där ingår politisk ledning och opposition samt rådmenn/kommundirektörer från Sundsvall, Östersund och Trondheim. De har under två dagar diskuterat en fortsatt utveckling av Green Highway och perspektiv för vidareutveckling av SÖT-samarbetet.

Läs mer om SÖT-samarbetet