Ny hurtiglader for elfordon langs Green Highway åpnet!

Mandag 10. desember (10/12) kl. 10.12 åpnet Green Highway sin andre offisielle hurtiglader i Meråker i Nord-Trøndelag. Den offisielle åpningen ble foretatt av Meråkers ordfører Bård Langsåvold. Dette er et viktig skritt på veien mot en sammenhengende hurtigladeinfrastruktur mellom Trondheim og Sundsvall.

Økt bruk av elfordon, både private bileiere og foretak, er noe av det viktigste for å få til en mer miljøvennlig fordonsflåte og nå våre miljø- og klimamål. Når våre elfordon i tillegg går hovedsakelig på lokalprodusert, fornybar energi, blir dette godt miljø i praksis!

For å få flere til å velge miljøvennlig elfordon, trenger vi ladeinfrastruktur. Her inntar Green Highway sammen med sentrale partnere en aktiv rolle, ved å sørge for at infrastrukturen kommer på plass. Innen utløpet av 2014 vil vi få på plass en sammenhengende hurtigladeinfrastruktur mellom Sundsvall og Trondheim med mindre enn 10 mil mellom stasjonene.

Hurtigladeren i Meråker betyr lading av din bil på 30 minutter, like ved COOP Meråker; få hundre meter fra E14/Green Highway.

Hurtigladeren i Meråker er et samarbeid mellom Green Highway, Nord-Trøndelag Energiverk, EV Power (skal eie og drifte stasjonen), Trondos (COOP), Meråker kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Transnova (viktig finansielt bidrag).