Trondheim med minst 60 nye elfordon i kommunal tjeneste i 2013

Trondheim kommune har vært en av elfordonspionérene i Norge, og fikk sine første elfordon i hjemmetjenesten allerede i 2008. Kommunen har i dag 38 elfordon til daglig tjenestekjøring. Med 60 nye elfordon blir 20% av flåten elektrisk innen ett år. Dermed vil også Trondheim kommune ligge helt i front i Norge hva gjelder bruk av elfordon.

Det er den politisk styrende sentrum-venstre koalisjonen som i sitt budsjettforslag for 2013 lanserer den storstilte satsingen på elfordon til kommunal tjenestekjøring. De sitter med rent flertall i Bystyret i Trondheim, og vil dermed få gjennom deres budsjettforslag.

Det er to viktige økonomiske forutsetninger som ligger til grunn for den storstilte satsingen: Elfordon er unntatt moms og engangsavgift i Norge som gjør dem mer konkurransedyktige på pris relativt til bensin- og dieselfordon, og at kommunen allerede har bygd ut mange motorvarmere som også har kapasitet til å kunne brukes som ladestasjoner.

Trondheim kommune bygde i 2011 66 motorvarmeruttak med ladekapasitet for elfordon. Tilleggskapasitet for lading av elfordon ga en merkostnad på kun NOK 500,- pr. punkt.

Trondheim kommune kunne imidlertid ikke satset videre på elfordon i egen flåte nå uten gode erfaringer med elfordon i daglig tjeneste fra før. Elfordon brukes i dag innenfor hjemmetjenesten, av fysio-/ergoterapitjeneste, og hos bo- og aktivitetstilbud. Elfordon benyttes også i barnehagesektoren, forvaltning og drift av kommunal bygningsmasse, av renholdere i kommunen, og i felles bilpool for ca. 1000 ansatte som jobber i Trondheim sentrum.

Trondheim kommunes erfaring med elfordon innenfor alle disse sektorene er svært positive.  Det er hovedgrunnlaget for at kommunen nå satser tøft på elfordon.

Trondheim kommune skal nå legge en plan for videre satsing på elfordon fram mot 2017 i første omgang.