Nu anländer Sundsvalls kommuns åtta nya elbilar

Sundsvalls kommun jobbar kontinuerligt för att öka andelen miljöfordon och för att bli helt oberoende av fossila bränslen i sina egna fordon. På tisdag levereras åtta nya eldrivna Renault Kangoo-bilar till kommunen och sammanlagt har nu Sundsvall ca 150 miljöklassade fordon.

– Det här blir det stora startskottet för elbilar i Sundsvall, säger Kent Lundström som är kommunens fordonsstrateg. I första hand ska elbilarna gå i centrala Sundvall, bland annat i vår centrala bilpool och vid några av Kultur & Fritids anläggningar. Ett fordon kommer vi i inledningen att ha som ”prova på-bil” för att för att medarbetarna ska känna sig hemma med elbilstekniken.

– Fram till 2020 ska vi ha sänkt koldioxidutsläppen med 90 procent i våra egna transporter, säger Birger Hjörleifsson (MP), ordförande i miljönämnden. För att nå dit måste vi jobba på flera sätt och att satsa på elfordon är ett viktigt steg.

Ur kostnadssynpunkt kostar en elbil ungefär dubbelt så mycket som ett vanligt bensinfordon. För Sundsvalls kommuns del underlättas köpet av de nya elbilarna genom medverkan i ett nationellt utvecklingsarbete där Energimyndigheten delfinansierar.

– Elbilar är jätteintressant både sett ur kommunens eget perspektiv och för Green Highway som är ett kommunalt samarbete mellan Sundvall, Östersund och Trondheim, säger Johan Klockar Öhrnell, som är verksamhetsutvecklare i Sundsvalls kommun.

Tisdag eftermiddag finns representanter från Sundsvalls kommun på plats när bilarna levereras. De kan då berätta mer om satsningen på elbilar samt visa fordonen och tekniken. Under eftermiddagen körs bilarna sedan ”hem” till Sundsvall.

Plats: Bilbolaget/Careta i Timrå

Tid: Tisdagen den 9 oktober, kl: 13:00

Media hälsas välkomna!

Mer information inför aktiviteten kan lämnas av:
Kent Lundström, fordonsstrateg, service- och teknikförvaltningen, Sundsvalls kommun,
tfn: 060-19 26 68 eller 070-669 35 03

Johan Klockar Öhrnell, verksamhetsutvecklare, koncernstaben, Sundsvalls kommun,
tfn: 060-19 16 82 eller 070-257 16 82

Gröna Bilisters pressmeddelande

Dagbladet.se noterar händelsen

Om Green Highway och hållbar tillväxt
Med Green Highway vill de medverkande kommunerna skapa en fossilfri transportkorridor längs hela E 14. I det utvecklingsarbetet ingår satsningar på flera olika miljövänliga drivmedel. För närvarande pågår planeringen av att upphandla laddstationer för elbilar.

Enligt kommunens hållbara tillväxtstrategi ”RIKARE”, är målbilden också att Sundsvall 2021 är en föregångare för att utveckla logistiklösningar med gröna resor och transporter i alla väderstreck på såväl väg och järnväg som flyg och till havs.

Green Highway är ett samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim för att utveckla infrastruktur och hållbara kommunikationer i en transportkorridor fri från fossila bränslen.