Invigningen av utställningen Hard Rain: Whole Earth? i Sundsvall

Fredag den 29 september på Stora torget i Sundsvall invigdes utställningen Hard Rain, som vill uppmärksamma tillståndet i världen med fokus på vår plats – Sundsvallsregionen. Green Highway presenteras i utställningen som ett gott exempel på hållbara lösningar.


Utställningen har visats för mer än 15 miljoner människor världen över och vill uppmuntra politiker och företagsledare att fatta de djärva och långsiktiga beslut som krävs för att trygga vår framtid. Den vill också inspirera allmänheten till ett ökat engagemang för en långsiktig hållbar utveckling.

Läs om utställningen och programmet för invigningen den 28/9 klockan 11.30 på Stora torget.

www.hardrainproject.com