Goldmann föreläste under Energiveckan i Sundsvall

Under Energi mässan i Sundsvall den 19/9 och som en del av Trafikanktveckan hölls
föredrag av Mattias Goldmann. I föredragen deltog ca 58 personer.
 
Där var också en utställning av el, hybrid- och gasbilar. På plats fanns 8 bilar samt information
om kampanjen.
Under veckan ägde också Elfordonsoffensiven från Power Circle rum.