Gröna Bilister uppmanar Taxi Sundsvall: Skaffa eltaxi!

Under lördagen provkörde Taxi Sundsvall elbilar och hybridfordon i samband med back-SM. Gröna Bilister uppmanar nu taxibolaget att byta till eltaxi, som en del i att få bättre innerstadsluft och minskad klimatpåverkan.
 

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och en eldriven bil är förstås lysande, säger säger Gröna Bilisters taxiansvarige Martin Prieto Beaulieu.

Lördagen den 25 augusti deltog tre eldrivna fordon inom Green Highway-samarbetet i en uppvisningsklass i SM på Södra berget. Representanter från Taxi Sundsvall testade bilarna.

– Transportsektorn är huvudboven i klimatdramat och kommunerna har en viktig roll i att ställa om till grönare resor. Om Sundsvall och andra kommuner Västernorrland ställer tuffa miljökrav när de upphandlar färdtjänst och skolskjuts, får vi en snabb omställning till miljötaxi. Kan kommunen dessutom bidra till att taxibilar blir helt avgasfria, är det förstås extra bra, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilister utlovar också att bidra till att det blir en bra affär att köra eltaxi i Sundsvall.

– Vi ska absolut bidra till att fler gör ett grönt taxival, både privatkunder, företag och offentlig sektor. Och självklart tar våra medlemmar eltaxi när möjligheten finns, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilisters undersökning av taxibranschen visar att cirka 40 procent av landets taxibolag inte har några miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagens branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.

För ytterligare information: Kontakta Martin Prieto Beaulieu 0702-132 055.

Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från kansliet.