Försöksodling på Visingsö av bönor för etanolproduktion

Ecoetanol AB arbetar genom konceptet Peas On Earth med att utvinna etanol, fibrer och protein samt gröngödsel ur ärtväxter. Den patentsökta tekniken innebär att hela växten spjälkas upp i sina beståndsdelar och förädlas i en Ecoreaktor, för att sedan kunna fermenteras och destilleras till Ecoetanol.
 

Bilden visar en bönodling på Visingsö där skörden kommer att bli råvara till lokalproducerad etanol.

Läs mer på http://peasonearth.se/