Green Highway i St Olavsloppet (Östersund)

Green Highways deltagande i löpstafetten St Olavsloppet 27-30 juni 2012 blev mycket lyckat. Laget bestod av 37 löpare från bland annat Sundsvalls, Östersunds, Trondheims och Åre kommun, Naturvårdsverket, Mittuniversitetet, University of British Columbia och Regionförbundet Jämtlands län som tillsammans sprang sträckan Östersund-Trondheim. Bland deltagarna fanns exempelvis miljöstrateger, miljöchefer, renhållare, miljöinspektörer, reserådgivare, ekotekniker och akademiker inom det miljövetenskapliga området.
Under loppets fyra dagar använde Green Highways lag flera elbilar, biogasbilar och en ZBee (ett eldrivet lättviktsfordon) och satsningen på klimatvänligare fordon uppmuntrades både av arrangörer och många deltagare. Med tanke på den intensiva trafiksituationen under loppet tror vi att elbilar, som ju är utsläppsfria, kommer att vara ett alternativ som lockar flera lag kommande år.