Green Highway springer St Olavsloppet (Östersund)

För första gången i Green Highways historia kommer vi att ha ett eget lag i St Olavsloppet! Att färdas till fots ligger helt i linje med Green Highways målsättning kring fossilbränslefrihet, och att springa hela vägen mellan Östersund och Trondheim blir en spännande utmaning. Nu ger vi dig som är miljöintresserad chansen att vara med och springa i ett lag med tydlig miljöprofil, i och med att vi har elbilar som följebilar och många lagmedlemmar med stark miljökoppling.

 

Loppet går i år från Östersund till Trondheim och 52 sträckor på 3,5-11,6 km är fördelade över de fyra dagarna. Vi kommer att ställa upp i motionsklassen där det är väldigt öppna regler: man får springa flera sträckor i rad, vara med en eller flera dagar, delta i olika lag om man vill det och så vidare. Vem i laget som springer vilken sträcka uppdateras kontinuerligt på sidan  http://www.st-olavsloppet.com/lists.php?doAction=getRunnersFromTeam&id=515

Kontakta Charlotta Nääs, charlotta.naas@ostersund.se, för mer information eller för att anmäla intresse att vara med i laget.